Aiki Jutsu


Find Martial Arts Schools |


 
 • Aikido and Aiki Jujutsu Martial Arts Sites : a compact list of many Aiki Jutsu web pages with descriptions.
 • Atlanta Budokan : Nippon Bujutsu (Japanese martial arts system) and Shinkendo. Shinkendo is a system of sword combat developed by Soke Toshishiro Obata.
 • International Jujutsu Society : promotes Jujutsu, Aiki-Jujutsu, and related martial arts.
 • International Shinkendo Federation : Obata Toshishiro's organization
 • Juko-Kai : Rod Sacharnoski's organization
 • Kaze Arashi Ryu : Wind-Storm School of the Classical Samurai Warrior Arts
 • Kosakurakan : dedicated to teaching and preserving the aiki-taido, iai and kenjutsu of Kosakura-ryu aiki heiho, as taught by Kosaburo Nishiyama.
 • Mukashi Ha Shorinji Tetsu-ken Ryu Aikijujutsu : promotes teachings of Shorinji Tetsu-ken Ryu & Daiyoshin Ryu.
 • Nisei Bujutsu Federation of America : a ju-jutsu concept comprised of several martial arts principles including Daito-Ryu, Hakko-Ryu, Yoshitsune Jutsu, Judo, Naha-Te Karate and Kobu-Jutsu.
 • Renrikan Dojo : Takeshin Aiki-Ju-Jutsu and Takeshin Karate-Do.  Home | Forum | Wikimartial | News | Interviews | Find Martial Arts Schools
  Shop | Search | Contact us | Version franšaise

 •